Wspólnota Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym

Rodzina Bogiem Silna

 

Preambuła

Wspólnota Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym jest wspólnotą małżeństw, matek, ojców, dzieci, młodzieży - tzn. całych rodzin i ich przyjaciół.Istnieje ona w tym celu, aby wspólnie budować trzeźwe relacje we własnych rodzinach w oparciu o wartości ewangeliczne. Poprzez gruntowne poznanie Dekalogu i dzielenie się swoimi doświadczeniami, Wspólnota zapewnia wzajemną pomoc i wsparcie rodzinom alkoholików.Jedynym motywem działania Wspólnoty jest głębsze poznanie życia według praw ustanowionych przez Boga i Kościół.

Lud Boży ma poznawać Boga i jemu służyć"
Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński

Znajdziesz tu informacje o naszej Wspólnocie, o nas samych, o tym co robimy i w jakim celu powstała Wspólnota. Możesz dowiedzieć się jak wyglądają nasze spotkania, poznać tematy które poruszamy podczas spotkań oraz przeczytać na temat corocznych rekolekcji w Gietrzwałdzie i dniach skupienia w Zakroczymiu. Znajdziesz też informacje potrzebne do skontaktowania się z nami. Możemy pomóc zorganizować spotkania Wspólnoty w Twojej parafii.

Ojciec Święty Jan Paweł II 

udzielił Apostolskiego Błogosławieństwa dla Wspólnoty Rodzin Katolickich dotkniętych problemem alkoholowym

Akt zawierzenia
Wspólnoty Rodzin Katolickich
z Problemem Alkoholowym
Matce Bożej Gietrzwałdzkiej

Matko Boża Gietrzwałdzka, my członkowie Wspólnoty Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym przybywamy do Ciebie, jak co roku od dwudziestu pięciu lat. Przybywamy do Ciebie posłuszni Twojemu wielkiemu Synowi i Apostołowi, św. Janowi Pawłowi II, który sam wskazał nam to właśnie sanktuarium jako miejsce odbywania naszych wspólnotowych i trzeźwościowych spotkań rekolekcyjnych.

Tutaj, w Gietrzwałdzie, w tym szczególnym miejscu na polskiej ziemi, gdzie Ty sama wzywałaś do abstynencji i trzeźwości, pragniemy wzbudzić w sobie, a następnie wypowiedzieć i uczynić swoim własnym nasz Akt Oddania Tobie Wspólnoty Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym.

Gietrzwałdzka Pani, wiemy jak bardzo pragniesz, by Twój Syn Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, niepodzielnie panował w ludzkich sercach i aby wszyscy ludzie zaufali Mu i kierowali się w życiu przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Na weselu w Kanie Galilejskiej powiedziałaś przecież do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie." Dlatego my wiemy i wierzymy, że to właśnie Ty byłaś, jesteś i będziesz najlepszą Opiekunką naszej Wspólnoty. Pragniemy więc Tobie o Maryjo zawierzyć to właśnie dzieło.

Matko Boża Gietrzwałdzka, jako Wspólnota Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym, a także jako wszyscy indywidualni jej członkowie, oddajemy się w Twoją macierzyńską niewolę, aby przez Ciebie i w Tobie znajdować schronienie i drogę do Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas wyzwala z wszelkich grzechów, zniewoleń i uzależnień. Chcemy trwać przy Tobie Matko i prosić byś nas kształtowała i wychowywała: abyśmy z Twoją pomocą mogli owocnie realizować cel naszej wspólnoty: budować trzeźwe relacje we własnych rodzinach w oparciu o wartości ewangeliczne. Prosimy o siłę i wytrwałość, abyśmy byli zawsze trzeźwi i wierni: posłuszni Bogu i Jego prawom zawartym w Dekalogu i Ewangelii, a także posłuszni Kościołowi Świętemu i Jego pasterzom. Jako członkowie Wspólnoty Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym, z różnych miejscowości w całej Polsce, wszyscy pragniemy oddać się do Twojej dyspozycji.

Powierzamy Tobie Matko, nasze życie i chrześcijańskie powołanie. Obieramy Ciebie za naszą Królową i prosimy abyś nas używała jako swoich narzędzi w szerzeniu Królestwa Twojego Syna. Oddajemy się Tobie w pokorze, byś nami dysponowała w wyzwalaniu innych ludzi od zniewolenia alkoholowego, aby jak najrychlej nastąpił triumf Twego Niepokalanego Serca.

W duchu jedności, wszyscy tu zgromadzeni, powierzając Ci Maryjo, to dzieło jakim jest Wspólnota Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym z całej Polski błagamy Cię, aby Twój przykład i wstawiennictwo ukazywały wszystkim ludziom piękno życia w wolności, abstynencji i trzeźwości. AMEN.

Aktu zawierzenia Wspólnoty dokonał ks. Wojciech Piórkowski
podczas jubileuszu XXV - lecia rekolekcji gietrzwałdzkich

Załóż darmową stronę internetową! Ta strona została utworzona w kreatorze Webnode. Stwórz swoją własną darmową stronę już teraz! Rozpocznij