Wspólnota Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym

Rodzina Bogiem Silna

HISTORIA WSPÓLNOTY


Wspólnota powstała z inicjatywy Marka i Bożeny - mieszkańców Legionowa. Przez wiele lat ich rodzinę dręczył problem alkoholizmu, który dotyka też wiele innych polskich rodzin. Żona Marka Bożena szukała pomocy i sama próbowała na różne sposoby temu problemowi zaradzić. Dopiero zetknięcie się z ruchem AA i Al-Anon ukazało drogę pomocy, która okazała się skuteczną. Obecnie od ponad 30 lat Marek jest człowiekiem trzeźwym i przez ten okres nie miał w swoich ustach kropli alkoholu. Aktywnie także pracuje aby swój problem i siebie samego poznać.

Niesie również przesłanie trzeźwego alkoholika innym, którzy jeszcze cierpią. Czyni to poprzez świadectwa i piosenki o swojej drodze do trzeźwości, których napisał już kilkadziesiąt. Marek i Bożenka wiedzieli jednak, że AA i Al-Anon to nie wszystko. Rozumieli, że aby wyleczyć całą rodzinę potrzebny jest inny program, inny sposób pracy nad sobą. W 1993 roku rozpoczęły się pierwsze rozmowy o potrzebie spotkań dla całych rodzin. W lipcu 1994 roku wyjechali do rodziny z Giedajt, aby podzielić się z nimi swoimi planami organizowania spotkań rodzinnych w oparciu o program 12 Kroków AA, Al-Anon i Alateen, jak również o Dekalog, bowiem zdawali sobie sprawę, że uleczyć całą rodzinę może tylko Bóg. Podczas ich pobytu w Giedajtach postanowili odprawić Drogę Krzyżową w pobliskim Glotowie. Tam też miało miejsce niesamowite zdarzenie. Podczas wspólnej modlitwy i odprawiania Drogi Krzyżowej, złapała ich burza z potworną ulewą. Schronili się w pobliskiej grocie wypełniając ten czas modlitwą i refleksjami na temat planów stworzenia Wspólnoty Rodzin. Marek modlił się głośno prosząc Pana Boga o jakiś znak, że ich droga jest słuszna, że Pan Bóg popiera ich pomysł. "Panie Boże może by jakąś tęczę na dowód" - modlił się Marek na głos nieśmiało. Burza się skończyła, rodziny ukończyły Drogę Krzyżową i wróciły do domu na obiad. Nagle jedno z dzieci wpada do domu i woła: "Wujku jest tęcza!!!". Wszyscy wybiegli przed dom. Na niebie lśniła tęcza. Była niezwykle wyraźna i piękna. Uwierzyli, że Pan Bóg im błogosławi. Marek napisał pod wpływem tego zdarzenia piosenkę, która jest na kasecie wraz z innymi piosenkami - świadectwami. W styczniu 1996 roku Marek i Bożenka poznali Marka Malisiewicza i podzielili się z nim swoim pragnieniem utworzenia Wspólnoty Rodzin.
W lutym tego samego roku odbyło się spotkanie u Ojców Pallotynów w Konstancinie, na którym przedstawili cel spotkań rodzinnych. Była to forma warsztatów z psychologami i terapeutami katolickimi. W marcu spotkali się z ks. Lucjanem Szcześniakiem z Legionowa i podzielili się swoim pomysłem pielgrzymki do Ojca Św. po błogosławieństwo dla rodzącej się Wspólnoty. W kwietniu otrzymali wsparcie i błogosławieństwo na wyjazd do Rzymu od o. Krzysztofa Kościeleckiego
z OAT w Zakroczymiu i ks. Zbigniewa Kanieckiego z Płocka. Pod koniec kwietnia osoby duchowne zabrały do Rzymu list do Ojca Świętego o planach utworzenia Wspólnoty Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym z prośbą o audiencję i błogosławieństwo. 4 maja 1996 roku Marek, Bożenka, Marek Malisiewicz i Teresa Kopka wyruszają do Rzymu. Po drodze zatrzymują się w Częstochowie, skąd po Mszy Świętej "Na Wałach" wyruszają w dalszą drogę.8 maja 1996 roku dostąpili audiencji u Ojca Świętego, podczas której podarowali Mu książkę "Piosenki - Świadectwa. Przekaz nadziei i własnych doświadczeń" - będącą świadectwem siedmiu lat drogi ku trzeźwości Marka i Bożeny. Tam też uzyskali na pierwszym egzemplarzu tej książki dedykację Ojca Świętego. Otrzymali też od Niego "Modlitwę za rodzinę" z wypisanym odręcznie błogosławieństwem.

W późnych godzinach popołudniowych (dzięki temu, że Marek i Bożenka mieli kłopoty z samochodem i nie mogli od razu wyjechać - tak działa Pan Bóg) otrzymali od Ojca Świętego przekazane przez Panią Wandę Półtawską specjalne błogosławieństwo wraz ze wskazaniem jako miejsca corocznych rekolekcji Wspólnoty Gietrzwałdu, gdzie w 1877 roku Matka Boża wzywała Polaków do zaprzestania picia i modlitwy różańcowej. W lipcu 1996 roku odbyło się kolejne spotkanie rodzin w Giedajtach, a otrzymany we wrześniu list od rodziny Czesława i Krystyny z Legnicy spowodował zorganizowanie pierwszych rekolekcji Wspólnoty. Pierwsze ogólnopolskie rekolekcje Wspólnoty Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym odbyły się w dniach 12-15 grudnia 1996 roku pod przewodnictwem o. Krzysztofa Kościeleckiego. Kolejne rekolekcje w Gietrzwałdzie odbywały się rokrocznie i odbywają się w miesiącu sierpniu - miesiącu Maryjnymi miesiącu trzeźwości. Od pamiętnego grudnia 1996 roku odbyło się już dziesięć takich spotkań. Przybywają na nie rodziny z całej Polski: z Legnicy, Torunia, Kruszwicy, Brzezin k/Łodzi, Inowrocławia, Warszawy, Nowego Dworu Mazowiekiego, Olsztyna, Dobrego Miasta i wielu innych miejsc. Przewodnim hasłem każdych spotkań jest: "Rodzina Bogiem silna". Cele Wspólnoty, chociaż nie ujęte w jakieś sztywne ramy, można scharakteryzować następująco:
> poznanie Dekalogu
> nawiązanie twórczych znajomości z rodzinami o podobnych problemach
> wzajemna pomoc i wsparcie
> budowanie trzeźwych relacji we własnych rodzinach w oparciu o wartości ewangeliczne.

Warto wspomnieć, że w początkowym okresie wielką pomoc okazali przyjaciele: Marek Malisiewicz i Teresa z Warszawy, a także ks. Lucjan Szcześniak, dziekan z Legionowa. Obecnie na każdych spotkaniach jest psycholog Anna Fabisiak, a swoim wsparciem duchowym służą: ks. Stanisław Kowalski oraz bracia kapucyni z Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu, a w szczególności o. Krzysztof Kościelecki, który jest przewodnikiem duchowym. Zwrócić także należy uwagę na wielką gościnność i otwartość z jaką przyjmują Wspólnotę opiekunowie Sanktuarium Gietrzwałdzkiego, a więc Księża Kanonicy Regularni Laterańscy oraz zakon Sióstr Służek założony przez Bł. O. Honorata Koźmińskiego.

Akt zawierzenia
Wspólnoty Rodzin Katolickich
z Problemem Alkoholowym
Matce Bożej Gietrzwałdzkiej

Matko Boża Gietrzwałdzka, my członkowie Wspólnoty Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym przybywamy do Ciebie, jak co roku od dwudziestu pięciu lat. Przybywamy do Ciebie posłuszni Twojemu wielkiemu Synowi i Apostołowi, św. Janowi Pawłowi II, który sam wskazał nam to właśnie sanktuarium jako miejsce odbywania naszych wspólnotowych i trzeźwościowych spotkań rekolekcyjnych.

Tutaj, w Gietrzwałdzie, w tym szczególnym miejscu na polskiej ziemi, gdzie Ty sama wzywałaś do abstynencji i trzeźwości, pragniemy wzbudzić w sobie, a następnie wypowiedzieć i uczynić swoim własnym nasz Akt Oddania Tobie Wspólnoty Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym.

Gietrzwałdzka Pani, wiemy jak bardzo pragniesz, by Twój Syn Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, niepodzielnie panował w ludzkich sercach i aby wszyscy ludzie zaufali Mu i kierowali się w życiu przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Na weselu w Kanie Galilejskiej powiedziałaś przecież do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie." Dlatego my wiemy i wierzymy, że to właśnie Ty byłaś, jesteś i będziesz najlepszą Opiekunką naszej Wspólnoty. Pragniemy więc Tobie o Maryjo zawierzyć to właśnie dzieło.

Matko Boża Gietrzwałdzka, jako Wspólnota Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym, a także jako wszyscy indywidualni jej członkowie, oddajemy się w Twoją macierzyńską niewolę, aby przez Ciebie i w Tobie znajdować schronienie i drogę do Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas wyzwala z wszelkich grzechów, zniewoleń i uzależnień. Chcemy trwać przy Tobie Matko i prosić byś nas kształtowała i wychowywała: abyśmy z Twoją pomocą mogli owocnie realizować cel naszej wspólnoty: budować trzeźwe relacje we własnych rodzinach w oparciu o wartości ewangeliczne. Prosimy o siłę i wytrwałość, abyśmy byli zawsze trzeźwi i wierni: posłuszni Bogu i Jego prawom zawartym w Dekalogu i Ewangelii, a także posłuszni Kościołowi Świętemu i Jego pasterzom. Jako członkowie Wspólnoty Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym, z różnych miejscowości w całej Polsce, wszyscy pragniemy oddać się do Twojej dyspozycji.

Powierzamy Tobie Matko, nasze życie i chrześcijańskie powołanie. Obieramy Ciebie za naszą Królową i prosimy abyś nas używała jako swoich narzędzi w szerzeniu Królestwa Twojego Syna. Oddajemy się Tobie w pokorze, byś nami dysponowała w wyzwalaniu innych ludzi od zniewolenia alkoholowego, aby jak najrychlej nastąpił triumf Twego Niepokalanego Serca.

W duchu jedności, wszyscy tu zgromadzeni, powierzając Ci Maryjo, to dzieło jakim jest Wspólnota Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym z całej Polski błagamy Cię, aby Twój przykład i wstawiennictwo ukazywały wszystkim ludziom piękno życia w wolności, abstynencji i trzeźwości. AMEN.

Aktu zawierzenia Wspólnoty dokonał ks. Wojciech Piórkowski
podczas jubileuszu XXV - lecia rekolekcji gietrzwałdzkich

Załóż darmową stronę internetową! Ta strona została utworzona w kreatorze Webnode. Stwórz swoją własną darmową stronę już teraz! Rozpocznij