Wspólnota Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym

Rodzina Bogiem Silna

SPOTKANIA WSPÓLNOTY

1. Przywitanie - Modlitwa "Ojcze nasz"

2. Preambuła - Wspólnota Rodzin Katolickich z problemem Alkoholowym jest wspólnotą małżeństw, matek, ojców, dzieci, młodzieży - tzn. całych rodzin i ich przyjaciół. Istnieje ona w tym celu, aby wspólnie budować trzeźwe relacje we własnych rodzinach oparciu o wartości ewangeliczne. Poprzez gruntowne poznanie Dekalogu i dzielenie się swoimi doświadczeniami, Wspólnota zapewnia wzajemną pomoc i wsparcie rodzinom alkoholików. Jedynym motywem działania Wspólnoty jest głębsze poznanie życia według praw ustanowionych przez Boga i Kościół.

3. Przyjęcie nowej osoby:
> Przywitanie (pytanie czy są nowe osoby, prośba aby powiedziały kilka słów co je sprowadziło do Wspólnoty, ponowne przedstawienie się imionami)
> Zapoznanie z programem, krótka informacja o Wspólnocie i o spotkaniach (dla osób nowych)

4. Zasady:
> Mówimy sobie po imieniu
> Mówimy na temat
> Nie krytykujemy
> Nie oceniamy wypowiedzi innych osób
> Mówimy o własnych doświadczeniach
> To co tu powiedzieliśmy, usłyszeliśmy nie ma prawa opuścić sali spotkań, pozostaje w naszych sercach
> Można zadawać pytania kapłanom

5. Mały Katechizm

6. Pierwsza godzina - radości i problemy w odniesieniu do programu Wspólnoty tzn. do Dziesięciu Przykazań Bożych

7. Druga godzina - Katecheza - dzielenie się odczuciami, doświadczeniami

8. Zakończenie:
> Odczytanie A.B.C. krucjaty miłości
> Odczytanie Błogosławieństw

SPOTKANIE DOMOWE

Spotkanie prowadzą gospodarze, na ich prośbę może pomagać inne małżeństwo. Gospodarze są zobowiązani każdorazowo zaprosić kapłana.

1. Przywitanie - Modlitwa zaproponowana przez gospodarzy


2. Preambuła - Wspólnota Rodzin Katolickich z problemem Alkoholowym jest wspólnotą małżeństw, matek, ojców, dzieci, młodzieży - tzn. całych rodzin i ich przyjaciół. Istnieje ona w tym celu, aby wspólnie budować trzeźwe relacje we własnych rodzinach oparciu o wartości ewangeliczne. Poprzez gruntowne poznanie Dekalogu i dzielenie się swoimi doświadczeniami, Wspólnota zapewnia wzajemną pomoc i wsparcie rodzinom alkoholików. Jedynym motywem działania Wspólnoty jest głębsze poznanie życia według praw ustanowionych przez Boga i Kościół.

3. Przywitanie nowych osób

4. Odmówienie jednej dziesiątki Różańca Świętego - zaproponowanej przez gospodarzy, poprzedzonej głośno wypowiadanymi intencjami przez uczestników spotkania i przeczytanym głośno rozważaniem

5. Zasady:

> Jedynym wymogiem (warunkiem) uczestnictwa w spotkaniach domowych jest problem alkoholowy w małżeństwie (rodzinie) i pragnienie oraz postanowienie odnowy swojej więzi małżeńskiej z pomocą Chrystusa i Kościoła
> Spotkania odbywają się w domach małżeństw (osób) ze Wspólnoty
> Małżonkowie na spotkanie przychodzą w pełnej abstynencji
> Spotkanie trwa 3 godziny:
18:30-19:00 - przygotowanie spotkania, pomoc gospodarzom, rozmowy towarzyskie
19:00-20:00 - modlitwa i dziesiątek Różańca Św.
20:00-22:00 - praca - dzielenie się swoim doświadczeniem z życia w odniesieniu do dekalogu (pomocne są przygotowane pytania)
> Nie przymuszamy do modlitwy, ani do wypowiedzi, aktywność jest jednak wskazana
> Na początku spotkania, po przywitaniu się a przed modlitwą, informujemy Wspólnotę o problemie bieżącym, który poważnie utrudnia nam dobre uczestnictwo w spotkaniu; w tym miejscu przedstawiamy także problem, w którym pragniemy pomocy Wspólnoty i zgadzamy się na przyjęcie jej (chodzi o informacje zwrotne)
> Przy wypowiedziach o swoim związku bądź wrażliwy na męża/żonę, aby jego/jej nie zranić
> Na spotkanie gospodarze przygotowują skromny poczęstunek, goście też przynoszą coś w miarę swoich możliwości, ale nie jest to obowiązkowe
> Możliwe jest wspieranie się małżeństw poza spotkaniem
> Pracujemy w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego
> Temat na kolejne spotkanie ustalamy w trakcie spotkania i informujemy o nim grupę
> Po rekolekcjach w sierpniu oraz w lutym przeprowadzimy inwenturę grupy, bilans doświadczeń Wspólnoty
> Składki przeznaczone są na wsparcie wybranej potrzebującej rodziny chcącej jechać do Gietrzwałdu
> Nowe małżeństwo przyjmowane jest do Wspólnoty spotkań domowych za zgodą wszystkich członków tejże Wspólnoty
> Gdy grupa małżeństw i pojedynczych członków spotkań domowych jest bardzo liczna, możliwe jest tworzenie kolejnych, nowych grup, prowadzonych przez małżeństwa doświadczone w prowadzeniu spotkań domowych

Załóż darmową stronę internetową! Ta strona została utworzona w kreatorze Webnode. Stwórz swoją własną darmową stronę już teraz! Rozpocznij